Privát

   / Š.Moyzesa 28, pri poliklinike /

       Ordinačne hodiny /privát/

 

Mapa

       Veterinárna ambulancia    

            / pri Šintavskom moste, smer camping /

                Ordinačné hodiny /ambulancia/              

Mapa