Program preventívnych prehliadok

 

(vyšetrenie psov na skryté ochorenia)

 

 

 

a/ klinické vyšetrenie pacienta ( orgány hrudnej a brušnej dutiny, chrup, oči, uši,

                                                    pohybový  aparát, koža, ...)

 

b/ biochemické vyšetrenie krvi ( funkčnosť tráviacich orgánov, pečene, obličiek,

                                                     srdcového svalu, pankreasu,

                                                     minerálny metabolizmus)

 

c/ ultrazvukové vyšetrenie-USG ( patologické stavy pohlavných orgánov,                      

                                                       tráviaceho systemu, prostaty, pečene,

                                                       pritomnosť nádorov,...)

 

 

d/ po konzultacii návrh liečebneho postupu