PSY:

 

Primovakcinácia sa vykonáva vo veku 6 týždňov polyvalentnou vakcínou voči psinke, parvoviróze, adenovirózam, parainfluenze, inf. laryngotracheitíde, prip. coronaviróze. Revakcinácia sa odporúča o 3-5 tyždňov / tie isté ochorenia + leptospiróza/. O 3-4 týždne posledná vakcinácia polyvalentnov vakcinov, prip. monovalentnou vakcínou proti leptospiróze. Vakcinačné schémy sa možu meniť od použitej vakcíny a používaného vakcinačného programu.

 

Vakcinácia proti besnote / povinná zo zákona/ sa vykonáva najskôr vo veku 3 mesiacov. Odporúčam až vo veku 6 mes. Revakcinácia raz ročne spolu s ostatnými chorobami.

 

 

V oblastiach so zvýšenou aktivitou kliešťov odporúčam vakcináciu proti Lymskej borelióze.

Primovakcinácia najskôr vo veku 3 mes, revakcinácia o 2-3 týždne. Potom raz ročne, ideálne skoro na jar.

 

U zvierat s plesňovými ochoreniami existuje vakcína proti Microsporum canis.Informujte sa u vet. lekára.

 

U psikov s častými respiračnými problémami,útulkoch, vo veľkochovoch, u výstavnych zvierat sa odporúča vakcinácia proti komplexu kotercového kašla.

 

 

MAČKY:

 

Prvá  vakcinácia sa vykonáva vo veku 8-9 týždňov /calciviróza, inf.rhinotracheitída, panleukopénia, chlamydióza, prip. leukémia/. Preočkovanie o 3-4 týždne.

 

Besnota sa očkuje vo veku 6 mesiacov. Preočkovanie raz ročne spolu s ostatnými chorobami.

 

 

KRÁLIKY:

 

Prvé očkovanie najskôr vo veku 6 týždňov /mor králikov, myxomatóza/. Preočkovanie o 4 týždne. Potom raz za 9-12 mesiacov. Vakcinačná schéma sa može meniť podľa použitej vakcíny a nákazovej situácie.