Veterinárna ambulancia Sereď                       

MVDr. Juraj Scherhaufer,  MVDr. Juraj Scherhaufer ml.